Prevod besedila je rezultat prevajanja, ki ga kvalitetno opravi le dober prevajalec

Znanje jezikov je danes zelo pomembno, predvsem v poslovnem svetu. Če namreč sodelujemo s tujino, potem je nujno, da znamo vsaj en tuji jezik, ki je ponavadi angleščina ali nemščina. Včasih pa ni zadosti samo sporazumevanje na ustni ravni, ampak moramo tudi kaj napisati. Tu pa ponavadi za marsikoga nastane težava. Prevod je torej lahko ustni ali pa pisni.

Prevod besedila je torej resnično kvaliteten samo v primeru, če jezik obvladamo do te mere, da smo sposobni napisati dober prevod, ali pa če besedilo v prevajanje zaupamo podjetjem, ki so zato usposobljena.

Če torej poskrbimo za dober  prevod, potem lahko tudi v mednarodnem okolju poskrbimo za zanesljivo ter kakovostno sporazumevanje. Do dobrega prevoda pa, kot smo dejali, pride le, če se prevajanja loti nekdo, ki zadevo obvlada.

prevajanje besedila

V nadaljevanju si poglejmo, kako poteka prevod besedila.

Pred začetkom prevajanja besedilo dobro pregledamo, analiziramo in seveda pripravimo za delo v prevajalskem programju, ki omogoča predvsem usklajenost terminologije in skladnost s predhodnimi prevodi. Prevod mora biti nato pregledan s strani pregledovalca, ki preveri predvsem njegovo ustreznost glede na izvirnik. Pred oddajo besedila nalogo dobi tudi lektor, ki opravi jezikovni pregled, kar po domače pomeni, da popravi morebitne pravopisne in slovnične napake ter poskrbi tudi za ustrezno slogovno obliko ter ponovno terminološko enotnost in doslednost. Na samem koncu je treba preveriti tudi ustreznost dokumentov.

Prevod besedila ni torej nek enostaven postopek, ki bi ga lahko zaupali kar vsakomur. Potrebno je vedeti, da mora biti kvaliteten, sploh če ga bomo poslali nekomu, s katerim bomo mogoče v kratkem poslovali.